Evva Lajos emlékünnepség Pencen - Emléktábla Evva Lajos emlékünnepség Pencen

Halálának századik évfordulóján emlékünnepséget rendeztek Pencen az általános iskolában. Ma ugyanis a penci diákok használják a jelen író, műfordító és színházi szakember egykori penci kastélyát.

Evva Lajos színigazgató, író, műfordító Fegyverneken született 1851. augusztus 17-én. Atyja földbirtokos volt, ki a szabadságharc után másfél évi várfogságot szenvedett Olmützben.

Evva Lajos az alsóbb iskoláit Ungváron és Szatmáron végezte. Tanári pályára készült. A budapesti egyetemen Toldy Ferenc, a jeles irodalomtörténész pártfogásával bölcsészetet tanult. 1870-ben tanári oklevelet szerzett. 1871-től a Nemzeti Múzeum könyvtárában dolgozott, részt vett a múzeum könyvtárának rendezésében és itt gyűjtötte adatait a magyar zenéről s művészetről irt cikkeihez a Reform című lapba. 1875-től a Rákosi Jenő igazgatása alatt álló Népszínháznál működött előbb, mint írnok, gazda, belső ellenőr, majd mint dramaturg, később rendező.

1881 és 1896 között ő volt az igazgatója a színháznak, amely 16 éves működése alatt, az ő vezetése alatt érte el virágkorát. A népszínművek mellett a zene minden ágának széles tért nyitott a Népszínházban és nem egyszer versenyre kelt nagy művészek, világhírű énekesek, sőt egész operák színrehozatalával és operai társulatok felléptetésével, mind a Nemzeti Színházzal, mind pedig később az Operaházzal. Az operett Evva igazgatása alatt bontakozott ki teljes pompájában. Hatvanhat eredeti népszínművet mutatott be. Több regényt is lefordított németből és sok színibírálatokat írt. Később ő volt a Vigadó bérlője. Zenetörténeti vonatkozású szakcikkeket írt a Reformba és a Vasárnapi Újságba, sok vezércikket, tárcát s kisebb dolgozatot irt a Pesti Hírlapnak és a Budapesti Hírlapnak népszínházi darabokról s szerzőikről, mindig névtelenül. Közben a Népszínház műsora számára több mint félszáz darabot fordított le, legnagyobbrészt francia operetteket, részben csak a verseket (a prózát leginkább Fáy Bélának engedte át); igen sok népszínmű zenéje alá ő írta a dalokat.

1900-ban vásárolta meg a penci kastélyt, s mindjárt bekapcsolódott a helyi közéletbe is. Budapesten hunyt el 1912. október 2-án. A Kerepesi temetőben helyezték őt örök nyugalomra.

A penci megemlékezésen Végh József, a Jakus Lajos Cserhátalja Falumúzeum vezetője méltatta Evva Lajos munkásságát, Majd Králik József polgármester koszorúzta meg a jeles előd emléktábláját.

Végh József
fotó: Micskey Gusztáv

Evva Lajos emlékünnepség Pencen - Králik József és Végh József Evva Lajos emlékünnepség Pencen - Emléktábla koszorúzás
Evva Lajos emlékünnepség Pencen Evva Lajos emlékünnepség Pencen - Králik József és Végh József