Nemzeti ünnepünkön Nemzeti ünnepünkön

Az általános iskolások már az emléknapot megelőző délelőttön meglátogatták a múzeumkertben lévő - a forradalomra emlékező - kopjafát. Ünnepi műsoruk során dokumentumrészletekkel és dalokkal idézték fel a forradalom időszakát. Az ünnep napján került sor a községi megemlékezésre. A Himnuszt követően Végh József, a Jakus Lajos Múzeum vezetője mondott beszédet. Ennek során idézte Szeleczki Zitát - az egykori penci Haltenberger kúria lakóját. A primadonna Argentínában értesült a magyarországi forradalom híréről, fogalmazta meg a hazáját féltő sorokat.

A templomkerti ünnepség a Gerengay Vilma Hagyományőrző Egyesület műsorával, s a kopjafa megkoszorúzásával zárult. Ezt követően a jelenlévők átvonultak a hősi emlékműhöz, hogy ott is leróják kegyeletüket azok előtt, kik életüket áldozták a hazájukért.