Rákóczi asztala II. Rákóczi Ferenc Vay Ádám

A penci múzeum udvarán található egy kőasztal, melynél - legalábbis a legenda szerint - Rákóczi ült a romhányi csata előtt. Mint minden legendának, van ennek is némi valós alapja, aminek következtében akár igaz is lehet a történet. Az asztal ugyanis Rádról származik, s már a Rákóczi szabadságharc korában ott díszelgett Vay család kastélyának udvarán.

Rád falu a XVIII. század első felében a Vay család birtoka volt. Vay Ádám kuruc generális hasonló nevezetű fia visszatért a katolikus hitre, ezzel együtt megváltozott a falu élete is. 1770-ben Muslay Gábor volt a földesura, kinek a felesége, Anna, Vay Ádám kuruc generális leánya volt. Ezen a réven vált rádi birtokossá a Muslay család.

Vaj Ádám vajai síremlékének felirata szerint ő volt "II. Rákóczi Ferencz fejedelem udvari marsallja, Munkács várának s jászok és kúnoknak főkapitánya, a franczia Szent-Lajos rend lovagja. Szül. 1657. május 14-én Vaján, meghalt 1719. január 31-én Lengyelországban Danczkán önkéntes számkivetésben, az igaz hűség örök mintaképe." Vay Ádám 1711-ben követte a fejedelmet Lengyelországba. Mivel betegeskedése miatt nem mehetett Rákóczival Franciaországba, 1712-ben családjával együtt Danzigban telepedett le. Itt fejezte be sok küzdelemmel, megpróbáltatással, szenvedéssel teli életét. Hamvait 1906-ban szállították haza.