Petőfi dohányszitája

A költő négy alkalommal látogatott Pencre. Itt élt nagynénje, Hruz Éva és aszódi osztálytársai: Csörföly Lajos és Dlhányi Zsigmond. Első alkalommal 1835-ben karácsonyi vakációra jön Csörföly, Dlhányi és Jakubovics (Kemény) János cinkotai iskolatársával. Másodszor a híres penci szüretre érkezett Selmecről, Kosztolányi Endre és Osztroluczky János társaságában. Mindkét alkalommal két-két hetet töltött itt a Kosztolányi család vendégeként. Harmadik és negyedik látogatása 1843 nyarára esett a Csörföly családnál. Minden bizonnyal Pencen keletkezett A hűtelen c. verse, mely az első fennmaradt zsengéje. A penci szőlőhegyekre gondol, amikor a Sovány ősz c. versét írja. A múzeum "Petőfi szobája" a négy település hírességeit is bemutatja. A gyűjtemény büszkesége egy Petőfi-relikvia: a költő Koltón használt dohányszitája.

Petőfi házasságkötése után másfél hónapot töltött Teleki Sándor kastélyában, Koltón. Az általa gyakran használt pipa és a dohányszita ott feküdt az asztalán. Ezt bizonyítja a szitán olvasható felirat, a költő egyik levele és verse: "a pipa és e szita Petőfi asztalán állt. Kaptam az öreg grófnétól egy pipával 1892 Ferge Sándor"

Petőfi dohányszitája Petőfi dohányszitája Petőfi dohányszitája