A múzeum régi nyomtatványai között egy igazi különlegességet is találhatunk. A kor szokásai szerint igen hosszú és beszédes kötet címe: Agenda, az az: Egyházi szolgálat-béli okos isteni tisztelet módja. Melyet a' Felsőbbeknek parantsolatjára készített vala, Néhai Tiszteletes Kis Gergely, Sz. Udvarhelyi első Professor, és Tiszteletes és az' Erdély Országi Venerab. R. Superintendentziának Generális nótáriusa.

Most pedig némely hozzá-adásokkal megbővítve, az ezzel élni akaró Szolga Társainak hasznokra, a' maga tulajdon költségén közönségessé tett Szerentsi Nagy István N. Győri Réf. Prédikátor. Győrben. Streibig József betűivel. 1788.

Agenda 1788-ból

A múzeumunk példányában kézzel írott bejegyzéseket is találunk. Ezek szerint a jeles kötet 1820-ban Mezei János tulajdonában volt. Az első és a hátsó borító kézzel írt könyörgéseket tartalmaz. Két imádság, ami az embert érő nagy bajok elkerülése érdekében mondtak egykoron. Az első egy esőért való könyörgés. A föld népe számára ugyanis nagyon nagy csapás az, ha az egész éves megélhetését biztosító termése veszélybe kerül a rendkívüli szárazság következtében. A második a betegekért esedezik. Akkor mondhatták, amikor már az emberi segítség nem elegendő a bajban, s az égiek közreműködésére van szükség.

A szerző, Baczkamadarasi Kis Gergely (1737 – 1787) egyházi író, iskola- és templomépítő. Szegény földműves családból származott, majd elvégezte a marosvásárhelyi kollégiumot, később pedig Bécsben, Bázelben és Bernben tanult. 1768-1787 közötti rektor-professzorsága alatt újraépíti, korszerűsíti a székelyudvarhelyi kollégiumot, ezért nevezik a kollégium „újraalapítójának". 1771-ben újabb emelettel bővíti az iskolát. Az ő nevéhez fűződik 1781-ben a belvárosi református templom építése is. 1838-ban a tanulóifjúság a kollégium belső udvarán emlékoszlopot állított tiszteletére. Számos nagy jelentőségű munkája van.

Nagy István egészítette ki Kis Gergely munkáját. A kötet tartalmazza Pálffi Dénes fiátfalvi prédikátornak "A néhai T. T. auktornak tisztességére íratott egy-néhány versek" című költeményét, amelyben Kis Gergelyt méltatja. Így vall róla:

"Kis Gergely! Kis neved, de mégis nagy valál
Nagy kárt vallának benned, hogy hamar meghalál
..........................................................................
Fáradtál, a dolgot soha nem kerülted
Azt a kis oskolát éppen újjá szülted
Három sor házakkal magas kőfalai
Ennek, és kívül a templom oszlopai,
Tűz, víz, romlás által amíg elenyésznek
Szólnak róllad, s nyilván bizonyságot tesznek;
Szól a tudomány is, amelyet hírdettél,
S amellyel többet benn, mint kül építettél;"

A könyvet Streibig József nyomtatta. A nyomdászattörténeti szakirodalomban immár évszázada elfogadott tény, hogy a Streibig dinasztia alapítója, Joseph Anton Streibig az alsó-ausztriai Wildbergben kezdte könyvnyomtatói tevékenységét, majd később rövid kismartoni, majd soproni működés után került Győrbe.

Kis Gergelyt a székelyudvarhelyi temetőben temették el. Sírkövére néhány hálás szívű tanítványa az alábbi verset írta:

Kiss Gergely hamvait e sírhalom zárja,
Neve földünk, lelke az egeket járja.
Nagy pap, bölcs professzor, ért ítélettel szólt
Tanult igazgató s fő nótárius volt.
Három hat esztendő bizonysága lehet,
Míg hivatalban volt, egy ember mit tehet!
Új oskola, templom, sok tanítvány mondja,
Hogy rövid idő rá, volt a mennyi gondja!
Egy jubileumot érvén, végét érte
A vallás s a közjó méltán sírba kérte,
Irigy, valld meg te is igaz érdemeit,
Ne rágd hírét, tiszteld nyugvó tetemeit.

Baczkamadarasi Kis Gergely nevét 2002 óta viseli a Székelyudvarhelyi Református Kollégium. Szobrot állítottak emlékezetére Backamadarason és a székelyudvarhelyi múzeumban is.

Felhasznált forrás:
https://hu.wikipedia.org
http://refkol.ro/bkghu.htm
kisfaludy.gyorikonyvtar.hu/helyism/kutseged/nyomda.pdf