Jakus Lajos bácsi könyvéből tudjuk, hogy Pencen már 1833-ben határoztak arról, hogy szükség van tűzoltó berendezések vásárlására. A közbirtokosság ülésének jegyzőkönyvében szerepel, hogy „a Helységünknek tűz ellen való bátorsága fennmaradjon, annak következésébe közönséges akarattal vizi puskák és egyéb tűz oltó eszközök vetetődjenek és azok fel osztódjanak, minden Földesúr udvarába és kiválasztott egynehány Gazdáknál is egy légyen, hogy azon tűz erejét, mentül előbb akadáloztassuk.”
Szükség is volt gyakorta arra, hogy ezeket az eszközöket használják. Az 1848-49-es szabadságharc után csendőrlaktanya működött a mai múzeum épületében. 1855-ben a csendőrök palacsintát sütöttek éppen, de valahogy elügyetlenkedték a dolgot, mert leégett az épület nagy része, és vele együtt tizenöt zsúptetős ház a környéken. Tűzvész volt 1899-ben, mikor egy ház esett a lángok áldozatává, s hasonló eset fordult elő 1900-ban, 1907-ben is. 1908-ban szintén leégett egy ház és a Burg is hasonló sorsra jutott tíz épület. 1931-ben tűz gyulladt ki a Vitányi-féle házban, mely akkor postaként működött, de tűzhöz riasztottak mindenkit 1935-ben és rá két évre is. 1937-ben a Malcomes kastélyhoz kellett gyors segítség, 1944 december 6-án pedig a volt katolikus iskola égett. Ezt az oroszok elől menekülő németek gyújtották föl, hogy az ott tárolt élelmiszer és hadianyag ne kerülhessen az ellenség kezére.
A Tűzoltó Egyesület 1936-ban alakult meg Pencen. Minden bizonnyal az ő tűzoltófecskendőjüket láthatjuk ma a múzeum udvarán.
A berendezés gyártója a Köhler cég volt. Mivel 1901-ben a gyárat Rausch Ferenctől (Geittner és Rausch, Budapest, X. felső vaspálya-u. 5. sz) Köhler István megvásárolta és ettől kezdve 1944-ig Köhler István fecskendő szivattyú és tűzoltó felszerelések gyára néven szerepelt. A gyártulajdonos később az Andrássy úti Schossberger féle bérpalotában lakott.
A kézi működtetésű fecskendőket felváltotta a gőzgép, majd a benzinmotoros szivattyúmeghajtás. Hazánkban az első robbanómotorral hajtott fecskendőt, amely még lóvontatású volt, a Köhler tűzoltószer gyár készítette 1901-ben Kassa részére. 1903-ban a fővárosi önkéntesek használtak a világon először gépjárműfecskendőt.
A Köhler utódok 1945-ben elhagyták Magyarországot és Németországban találtak új hazát. A gyárról csak annyit tudtak, hogy 1945-ben államosították.
A mellékelt régi fotókat Rózsa Gyöngyitől kaptuk az alábbi tájékoztatással:

Édesanyám szerint a kép kb. a 60-as években készülhetett.
A bal oldali képen balról jobbra felismert személyek:
- Németh István (Alföldi János féltestvére, jelenleg Rádon lakik)
- Rózsa József (édesapám)
- Bednár Gizella (jelenleg Bp-en lakik)
- Lestyán Mihályné Kiss Erzsébet
- Itáli József (tűzoltó parancsnok, kalapban)

A jobb oldali képen balról jobbra felismert személyek:
- a kocsi mögötti személy nem ismert
- Sluch Dániel
- Rózsa József (édesapám)
- Itáli József (tűzoltó parancsnok, kalapban)