A II. világháború hősei és áldozatai

 


 

Babinszky Mihály tizedes

Babiszki Mihály tizedes

Pencen született 1920. október 02-án.
Anyja neve: Szabó Mária
Lakhely: Penc, Kossuth út
Vallása: evangélikus
Foglalkozása: földműves
Iskolai végzettsége: VI. elemi
A bevonulás időpontja: 1942
Katonai rangja: szakaszvezető
Alakulata: Rétság Katonai Páncélosztag, 7. rohamtüzér osztag, 2. üteg
A haláloka: elégett a harckocsiban 1944. 09. 26-án
Halál helye: Királyhegyes (más forrás szerint Orosháza ostrománál. A halál időpontja, és az alakulata szerint azonban szinte kétségtelen, hogy a királyhegyesi adat a helyes.)
Eltemetve: az orosházi katonai köztemetőben

Egyéb adat: öccsének két gyermeke született: István és Zsuzsanna

Részlet Csanády György főhadnagy, egykori rohamtüzér gyűjtéséből a Királyhegyesnél hősi halált halt 7/2. rohamütegről, a holtak ütegéről:
"1944. szeptember hó 27-én Makón rakták ki a szerelvényről a 7/2. rohamüteget. Úgyszólván a pályaudvarról mentek a támadó szovjet páncélos hadtestnek. A 2. üteg az első napon kb. 17 T-34-est semmisített meg. A következő napon a Csanádpalotáért vívott harcokban további 20 T-34-est lőttek ki,míg az üteg mind a 10 rohamlövege személyzetével együtt megsemmisült, élén Köszeghy fhdgy., 4 beosztott tiszt és 47 főaltiszt és legénység. Ez az üteg a II. világháború "holtak ütege" lett."

Magyar rohamtüzérek Zrínyi rohamtarackon

Ruszthy Andor plébános a harcok elől a főutcán lévő parókiáról egy faluszéli házba költözött. Ott írta a következőket: „26-án hajnalban erős lövöldözés zaja rázta meg a házat, egyre gyakrabban. A mellettünk lévő kukoricásból sűrű rajokban özönlenek a szitáló esőben az orosz katonák.[...] Egyre több húzódik el az ablakunk alatt". A községbe előző nap bevonult magyar rohamtüzér üteg a jelentős páncélos erőkkel támadó szovjetekkel a Csanádpalotától északra vívott harcokban az utolsó lövegig elveszett. Hősi halált halt az üteg parancsnoka, Kőszeghy Barnabás főhadnagy, három tiszt és harminckét katona. Megsemmisült minden rohamlöveg."(2)

Számvéber Norbert: A „Holtak Ütege" – legenda és valóság címet viselő írásában(3) pontosítja a történéseket. " 1944. szeptember 26-án Királyhegyes mellett a m. kir. 7. rohamtüzérosztály 2. ütegének StuG. III rohamlövegei súlyos harcot vívtak a szovjet 18. harckocsihadtest páncélosaival. A hagyomány szerint a magyar üteg az utolsó katonáig ott veszett. Megszületett a modern „Holtak Ütege" legendája. A valóság azonban egészen más... Kőszeghy főhadnagy ütege esetében azonban a korabeli dokumentumok tanulmányozása egészen más eredményre vezet. A 7. rohamtüzérosztály vezető orvosa által kiállított hivatalos veszteségkimutatás szerint a halottak száma jóval alacsonyabb volt. Az ütegparancsnokon kívül – ott és akkor – mindössze hat katona (Köztük Babinszky Mihály, kit a forrás tartalékos tizedesnek ír V.J.) halt hősi halált. ... További hat rohamtüzér katona megsebesült. Ők főleg repeszek által okozott roncsolásokat és égési sérüléseket szenvedtek. A sebesülteket – egyikük kivételével – a szentesi kórházba szállították. ... A 7/2. honvéd rohamtüzér-üteg hét hősi halottjának temetésére – katonai tiszteletadás mellett – 1944. október 1-jén 16 órakor került sor Orosházán."

 


 

Bacsa József

Bacsa József Bacsa József

Született: 1911. június 17.
Anyja neve:
Lakhely:
Vallása: római katolikus
Foglalkozása:
Iskolai végzettsége: VI. elemi
A bevonulás időpontja: 1944. március 25.
Katonai rangja: gyalogos
Alakulata: 22-es Balassagyarmati Gyalog Ezred
A halál oka: eltűnt 1944 márciusában
Halál helye: Tura és Kökényes között
Eltemetve:

Egyéb adat: Feleségét és három gyermekét (két fiú - 5 és 7 éves, egy leány - 2 éves) hagyta árván

A penci emlékművön szerepel a neve.

A fenti adatok pontossága tekintetében sok szempontból bizonytalanok lehetünk:

  • A Balassagyarmati gyalogezred a 23-as hadrendi számot viselte
  • Turára csak 1944 november 20-én érkeztek meg az ellenséges orosz csapatok

 


 

Belica János

A penci emlékművön szerepel a neve.

 


 

Czinege Béla

A penci emlékművön szerepel. Adatait a hadifogoly adatbázis - Szovjet temetői nyilvántartások - fejezetében találtuk meg.

Czinege Béla - Hadifogoly adatbázis részletMagyarázat:

Molosodjarmot = Balassagyarmat
Napgrag = Nógrád
szoldat = katona
Kolomija: város Ukrajna Ivano-frankivszki területén, a Kolomijai járás székhelye. Az Északkeleti-Kárpátok keleti előterében, a Prut folyó mentén, Lvivtől és Csernyivcitől közel azonos távolságra fekszik.

A kolomeai hősi temető alaprajza 1944 januárjából

 


 

Czinege Sándor

Született:
Anyja neve:
Lakhely:
Vallása:
Foglalkozása:
Iskolai végzettsége:
A bevonulás időpontja:
Katonai rangja: honvéd
Alakulata:
A halál időpontja: 1944 november hó
A halál oka: eltűnt
Halál helye: Budapest
Eltemetve: Budapest
Sírhely/ áttemetés: Rákoskeresztúr

Egyéb adat: A penci emlékművön szerepel a neve.

 


 

Károly Sándor

születés helye: Penc
születés ideje: 1907.
Anyja neve: Lakatos Mária
Lakhely: Százhalombatta
rangfokozata: honvéd
Halál oka: tüdőgyulladás
halál ideje: 1945.06 10.
Halál helye: Szeged
Eltemetve: Szeged, Belvárosi temető
Alakulata: hadifogoly tábor
A penci emlékművön szerepel a neve Károlyi néven.
A II. világháború végén Szegeden a börtönépületben működött a hadifogolytábor.

Egy sír a szegedi belvárosi temető hadifogolysírjai közül

 


 

Kosztyán János

A penci emlékművön szerepel. Adatait a hadifogoly adatbázis - Szovjet temetői nyilvántartások - fejezetében találtunk egy hasonló nevűt.

Kosztyán János - Szovjet hadifogoly adatbázis

Jakus Lajos könyve szerint azonban ő nem az első világháború során, hanem azt követően, 1919-ben vált a hadi események áldozatává.

Dobisz Mihály visszaemlékezése szerint a csehek ellen mozgósítva érkezett meg a behívó. Többen mentek Pencről is katonának. Kosztyán János megsérült, s egy magánháznál hagyták őt társai. A visszavonulást követően újra érkező csehek főbe lőtték őt.

A csehek elleni hadakozásban hadifogságba esetek Pencről még Körmendy Károly, Pardavi József, Kucsa József, Maruszki Mihály, Székeli János és Buczkó Károly is.

 


 

Körmendi Imre

Körmendi Imre

Született: Penc, 1911. december 26.
Anyja neve: Süle Margit
Lakhely: Penc
Vallása: római katolikus
Foglalkozása: asztalos
Iskolai végzettsége: VI. elemi
A bevonulás időpontja: 1944. október 16. (?)
Katonai rangja: honvéd - tüzér
Alakulata: 201-es honi légvédelmi tüzér osztály Szigetszentmiklós
A halál időpontja: 1944. október 16.
A halál oka: égés
Bevetés helye: Szigetszentmiklós
Eltemetve: Budapest Kőbánya 56. parcella, Új köztemető.
Sírhely/ áttemetés: Rákoskeresztúr

Egyéb adat: Házastársa Susuk Margit
A penci emlékművön szerepel a neve.

 


 

Körmendy László

Körmendy László

Született: Kladno (Cseh protektorátus), 1920. március 29-én.
Anyja neve: Löfler Mária
Lakhely: Penc
Vallása: római katolikus
Foglalkozása: ács segéd
Iskolai végzettsége: VI. elemi
A bevonulás időpontja: 1941.10.13. 
Katonai rangja: honvéd szakaszvezető
Alakulata: Királyi 23. Honvéd Gyalogezred Árkász század
A halál időpontja: 1944. október. 06. (más forrás szerint 1944. október 13.)
A halál oka: agyonlövés, hiányos orvosi ellátás
A bevetés helye: Miskolc
Halál helye: Nagybánhegyes
Eltemetve: Nagybánhegyes köztemető
Sírhely/ áttemetés:

Egyéb adat: A penci emlékművön szerepel a neve. Rokona - Molnár László - által összeállított katonai anyaga letölthető innen.

A Nagybánhegyesen eltemetett magyar katonák sírja Sírhely Nagybánhegyesen

 


 

Kucsera János

Kucsera János

Született: 1920. március 11.
Anyja neve:
Lakhely:
Vallása: római katolikus
Foglalkozása: földműves
Iskolai végzettsége: VI. elemi
A bevonulás időpontja: 1942. augusztus 11.
Katonai rangja: honvéd
Alakulata: Katonai szolgálat - Balassagyarmat
A halál időpontja: 1942. szeptember 03. (Más adat szerint 1945.)
A halál oka:
Halál helye: Eszterháza
Eltemetve: Sopronbánfalva Hősök temetője
Sírhely/ áttemetés:

Egyéb adat: nős volt: Kötelező katonai szolgálat közben halt meg.
A penci emlékművön nem szerepel a neve.

 


 

Maruszki István

A penci emlékművön szerepel a neve.

Adatait nem ismerjük.

 


 

Petrik István

Petrik István

Született: Pencen, 1916. június 07-én
Anyja neve: Pethő Erzsébet
Lakhely: Penc
Vallása: római katolikus
Foglalkozása: szab segédmunkás
Iskolai végzettsége: VI. elemi
A bevonulás időpontja: 1938
Katonai rangja: tizedes
Alakulata: Balassagyarmati 23/II. zászlóalj
A halál időpontja: 1942. szeptember 09.
A halál oka: nyaklövés
Halál helye: Sztorozsevoje
Eltemetve: Novo Uszpenka
Sírhely/ áttemetés: 3990.

Egyéb adat: Gere József könyvének veszteséglistájában nem szerepel.
A penci emlékművön szerepel a neve.

 

A Novo Uszpenkán létesített hősi temető alaprajza

 


 

Rell János

Született: Penc 1906
Anyja neve: Badinszki Julianna
Lakhely:
Vallása:
Foglalkozása:
Iskolai végzettsége:
A bevonulás időpontja:
Katonai rangja: tartalékos honvéd
Alakulata:
A halál időpontja: 1944. IX. 17-én eltűnt
A halál oka:
Halál helye:
Eltemetve:
Sírhely/ áttemetés:

Egyéb adat: A penci emlékművön nem szerepel a neve.

 


 

Rózsa József

Rózsa József

Született: Pencen, 1917. október 01-én.

Anyja neve:
Lakhely:
Vallása: római katolikus
Foglalkozása: hivatásos katona
Iskolai végzettsége: VI. elemi
A bevonulás időpontja: 1937. október 01.
Katonai rangja: hadapród őrmester
Alakulata: Rétsági I/III harckocsi zászlóalj
A halál időpontja: 1944. december 11. (Más forrás szerint 1944 őszén)
A halál oka:
Halál helye: Budapest XII. kerület (más forrás szerint a budai harcokban)
Eltemetve: Budapest XII. kerület
Sírhely/ áttemetés: Rákoskeresztúr

Egyéb adat: nős
Iratok a Váci Kiegészítő Parancsnokság 012201/49. számon
A penci emlékművön szerepel a neve.

 


 

Saskó János

Született: Pencen, 1918 nyarán
Anyja neve:
Lakhely: Penc Széchenyi út 10.
Vallása: római katolikus
Foglalkozása: földműves
Iskolai végzettsége: VI. elemi
A bevonulás időpontja: 1942 október
Katonai rangja: honvéd
Alakulata: Salgótarján
A halál időpontja:
A bevetés helye: orosz front
A halál oka:
Halál helye:
Eltemetve:
Sírhely/ áttemetés:

Egyéb adat:
A penci emlékművön szerepel a neve.

 


 

ifj. Saskó József

ifj. Saskó József

Született: Pencen, 1917. február 5-én
Anyja neve:
Lakhely:
Vallása: római katolikus
Foglalkozása: földműves
Iskolai végzettsége: VI. elemi
A bevonulás időpontja: 1942. augusztus 5.
Katonai rangja: honvéd
Alakulata: határvadász
A halál időpontja: Don-kanyar 1943. február 2.
A halál oka: eltűnt
Halál helye:
Eltemetve:
Sírhely/ áttemetés: ismeretlen

Egyéb adat: nős volt
A penci emlékművön szerepel a neve.

 


 

Saskó József

Született: Pencen, 1921. május 20-án
Anyja neve: Pető Anna
Lakhely: Penc Keszegi sor
Vallása: római katolikus
Foglalkozása: földműves
Iskolai végzettsége: VI. elemi
A bevonulás időpontja: 1942.
Katonai rangja: honvéd
Alakulata: 13/II. zászlóalj (Más forrás szerint Miskolc k. őrség)
A halál időpontja: 1944. szeptember 20.
A halál oka: eltűnt
Halál helye: Szindi
Eltemetve:
Sírhely/ áttemetés:

Egyéb adat:
Iktatási szám: C.642.805/22. v. 1944.
Hozzátartozója értesítve: 1944. november 10-én. (Más forrás szerint semmiféle hivatalos értesítést nem kapott a hozzátartozója.)
A penci emlékművön nem szerepel a neve.

 


 

Sulyán Mihály

Sulyán Mihály

Született: 1917. október 09.
Anyja neve: Klenyánszki Julianna
Lakhely: Penc
Vallása: evangélikus
Foglalkozása: mezőgazdasági munkás
Iskolai végzettsége:
A bevonulás időpontja: 1940. február 02.
Katonai rangja: őrvezető
Alakulata: Balassagyarmati 23/II. zászlóalj
A halál időpontja: 1942 szeptember 09-én (más forrás szerint 1942. szeptember 08-án)
A halál oka: fejlövés
Halál helye: Sztorozsevoje
Eltemetve: Novo Uszpenka
Sírhely/ áttemetés:

Egyéb adat: "Két gyermeket - Gusztáv és Erzsébet - és fiatal feleséget hagyott maga után szegénység és nélkülözésre."
A penci emlékművön szerepel a neve.

 


 

Sütő József

Sütő József

Született: Tényőn, 1914. február 16-án
Anyja neve:
Lakhely:
Vallása: római katolikus
Foglalkozása: továbbszolgáló katona
Iskolai végzettsége: VI. általános
A bevonulás időpontja: 1943 nyarán
Katonai rangja: hivatásos őrmester
Alakulata:
A halál időpontja: 1943. november 7.
A halál oka: haslövés
Halál helye: Wasiljewitsch, Szovjetunió
Eltemetve: Wasiljewitsch-i hősi temetőben, Gomeltól nyugatra 100 km-re
Sírhely/ áttemetés:

Egyéb adat:
A penci emlékművön szerepel a neve.

 


 

Sztankó József

Született: Penc, 1915. március 24.
Anyja neve: Hanák Verona
Lakhely:
Vallása: római katolikus
Foglalkozása: kocsis
Iskolai végzettsége: VI. elemi
A bevonulás időpontja: 1942., vagy 1944. március 10.
Katonai rangja: honvéd
Alakulata: Losonci 23-as (más forrás szerint Balassagyarmat)
A halál időpontja: 1942.VIII. 10-én
A halál oka: eltűnt
Halál helye: Sztorozsevoje
Eltemetve:
Sírhely/ áttemetés:

Egyéb adat: nős
"Ma már nem élő katona barátja látta a Donnál elhunyni."
A penci emlékművön szerepel a neve.

 


 

Sztruhár Ferenc

A penci emlékművön szerepel a neve.
Egyéb adatait nem ismerjük.

 


 

Zemen Sándor (Zemplényi Sándor)

Született: Penc, 1919.
Anyja neve: Zemen Borbála
Lakhely:
Vallása:
Foglalkozása:
Iskolai végzettsége:
A bevonulás időpontja:
Katonai rangja: t.honv.
Alakulata: Losonci 23-as
A halál időpontja: 1943.1.hó
A halál oka: eltűnt
Halál helye:
Eltemetve:
Sírhely/ áttemetés:

Egyéb adat:
A penci emlékművön szerepel a neve.

A Losonci 23-asok veszteséglistáján Zemplényi Sándorként szerepel. Valószínűleg az anyja neve miatt került tévesen a név a penci emlékműre.

 


 

A második világháború és a holocaust áldozatainak emléktáblája

 


 

Az elhurcolt zsidó családok

Született:

Beck Manó
Beck Manóné
Beck Sára 1904
Blau Móric
Klein Vilmosné
Klein Matild
Klein Rózsi
Kun Géza 1879
Kun Györgyné 1920
Kun György 1943
Kun Erzsébet 1941
Landzmann József 1926
Landzmann Erzsébet 1926
Landzmann Bernát
Landzmann Bernátné
Landzman Lajos

A holocaust penci áldozatait 1944. május 9-én hurcolták el falujukból. Valamennyien a koncentrációs táborok gázkamráiban végezték. Egyetlen kivétel: Landzman Lajos halálát egy budapesti bombatalálat okozta.

A penci zsidók elhurcolását megelőzően leltárba vették és zárolták minden ingóságukat. 1944. május 7-én került sor Kun György minden vagyonának számbavételére. A lista megtalálható a Nógrád Megyei Levéltár gyűjteményében.

Kun György vagyonleltára - 1 rész Kun György vagyonleltára - 2. rész

 


Lábjegyzet:


Források: