A Nyugat- és Közép-Európát benépesítő kelta törzsek a Kr.e. 4. században Nyugat-Magyarország területét is birtokba vették, a 4/3. század fordulóján pedig az egész Kárpát-medencét meghódították. A kelták nagy létszámú és harcias népe a Rajna-vidékről vándorolt ide és győzelmeit elsősorban vasból készült félelmetes fegyvereinek köszönhette. A Kr.e. 4. század első negyedében Itália ellen vezettek hadjáratot és Rómát is kirabolták, egy évszázaddal később pedig a Balkán elleni sorozatos támadásaik során a delphoi szentélyt dúlták fel. Gazdag régészeti emlékanyaguk a kelta kovácsok, vasművesek és ötvösök nagy mesterségbeli tudásáról tanúskodik. Magyarország területén több helyütt is találhatók a leletegyüttesben az általuk készített és használt kardkötő láncok. Mint arról a szkíta kard bemutatásakor már írtunk, Pencen a Hosszúvölgyben volt kisebb vasolvasztójuk. Az ott előkerült leletek közül származik a úzeum kiállításán látható kardkötő lánc is.

Az elkészült kép megtekinthető itt.