A falu a XVIII. század első felében a vajai Vay-család birtoka. Sorozatunkban a „Rákóczi asztala" címet viselő írásban már szóltunk erről. Vay Ádám kuruc generális hasonló nevezetű fia visszatért a katolikus hitre, ezzel ismét változott a falu élete. (korábban ugyanis Csuda-család vált ki a földesurak sorából azzal, hogy 1595-ben áttért a református hitre. Ez a tény új arculatot adott a településnek, mivel a jobbágyok kötelesek voltak földesuruk hitét követni.)

1770-ben Muslay Gábort találjuk itt birtokosként, kinek a felesége, Anna, Vay Ádám kuruc generális leánya volt. Ezen a réven vált rádi birtokossá a Muslay család.
A múzeum gyűjteményében látható a család XVIII. század elejéről származó vas levelesládája. A család a legféltettebb okleveleit, iratait őrizte benne.

A Vay család levelsládája